Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. i fasten a

Dagens evangelium: Mt. 15. 21-28 - Den kana'anæiske kvinde

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 15

Prædikener til søndagen: 2. s. i fasten - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Til denne søndag vil det måske være mest oplagt at lade en forberedelse især handle om GT-teksten, Sl. 42,2-6. Man skulle så synge DDS 377 Som tørstige hjort.. og eventuelt fortælle om Egon Nielsens oplevelse Hvede og klinte om netop den salme i forbindelse med konfirmationen.
Teksten kan også bruges til overvejelser over mødet med anden tro: [Se her] eller her: "Jesus' eget forhold til troende fra andre religiøse traditioner var således ikke negativt men derimod positivt og inkluderende, eksistentielt og personligt." Jonas Adelin Jørgensen. [Se her] - Hvede og klinte - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. i fasten Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt

[122 sif2-a ]

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
..hvis du lige nu sidder og tænker, hvad så med mig, da jeg nat og dag bad for min kræftsyge slægtning. Da lykkedes det mig jo ikke at råbe Gud op. Da oplevede jeg ikke andet end en brutal mur af tavshed. Fuldstændig som evangelistens hjerteskærende nådesløse beskrivelse: "Men han svarede hende ikke et ord."
Hvis du sidder med erfaringen af en tavs, bortvendt, urokkelig Gud, der
[2015] Se mere glimrede ved sit fravær. Er det så bare din egen skyld, fordi du ikke var lige så vedholdende som denne kanaanæiske kvinde?
Se, det er absolut en af denne beretnings nærliggende faldgruber, at det hele så ender med at blive min egen skyld, fordi jeg ikke troede nok, bad nok, håbede nok. Men ender vi der, ender vi på bunden af et dybt mørkt hul...

Hørby, Helle Rørbæk
Kvinden bliver ved med at tro på Jesus. Det er også let nok, siger vi måske, for hun kan jo se ham, se at han er der. Men nej, hun ved ikke, om han er der for hende. [2013] Se mere

Munk, Kaj
Historien om den kananæiske Kvinde kommer til kristne Mennesker og viser os Mening, hvor Verden kun ser Meningsløshed. Ja, vær vis paa, at Gud har meget at sige hvert Par Foršældre derigennem, at det onde har faaet Lov at røre ved deres Barn. Jeg har set Hjem, hvor en hjælpeløs bitte Stakkel bandt dem alle i Huset sammen i een stor Kærlighed. Jeg tænker særlig paa eet Tilfælde..
..Det andet Sted er oppe i Himlen. Der har jeg set et dejligt Syn. Det var inderst inde i Paradisets Have..
[] Se mere

Villekjær, Orla
Det er ikke rigtigt at give hundene barnets brød. Den sad! Hun havde selv brugt dette nedladende og racistiske udtryk om de jødiske naboer. Hunde! I sin nationalistiske forfængelighed havde hun kaldt de jødiske naboer, ikke for jødesmovser, rotter, pengepugere, [2007] Se mere men netop for hunde. Sandheden havde stillet denne kvinde ind i det absolutte valg. Et tilbagetog var umuligt. Det var enten eller. Hun kunne følge sin nationalistiske stolthed og vredt gå sin vej, måske spyttende efter Jesus og hans disciple. Eller også blev hun hos sandheden og fandt ud af, hvad der så skete.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].