Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Fastelavn a

Dagens evangelium: Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Følger umiddelbart efter fortælling om.. 2:Indledning af fastetiden. Næste søndag faster Jesus.. 3:Salme 2 Den almægtige som delegerer sin magt til sin.. 4. Så er det jo ofte børnefastelavnsgudstjeneste!

Salmeforslag

Til eksegesen: Det er her ved Jesu dåb samme budskab fra oven til Jesus, som ved forklarelsen på bjerget (Sidste søndag i H3K. Der hørbart for disciplene - med et "Hør ham" tilføjet. Her er det i fortællingen måske især til Jesu eget brug - og så læserens!

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3

Prædikener til søndagen: Fastelavn

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Generelt om denne og de følgende fastesøndage: Man kan stille konfirmanderne spørgsmålet, om der ikke mangler noget i trosbekendelsen? Noget relevant fra han liv? Og hvis de ikke svarer, så fx "født af Jomfru Maria, døbt af Johannes, fristet af Djævel og mennesker, pint.." Det ville ikke have været urimeligt at have bekendt Kristus som døbt, så betydningsbærende det nu er. Og fastetiden i første tekstrække udfolder temaet "fristet" de følgende søndage: At Kristus blev fristet handler ikke bare fristelsen i ørkenen om, men i grunden også helbredelsen af den kananæiske kvindes børn. Kristus er fristet af den overkommeligere begrænsning af sit virke til eget folk - den traditionelle forståelse af, hvad Gud folk er. Bespisningen hos Johannes handler om fristelsen til at frelse gennem magt udefra eller ovenfra.
I forbindelsen med Johannes Dåb kan betydningen af neddykningen, "soldariteten" med det syndige menneske, det skrøbelige og døden underkastede menneske. Rom 6,1-ff er oplagt at tage med. Se de NB. der er nogle temmelig flotte og inspirerende arbejdsark til "Gennem vand - om dåben". - Gennem Vand - om dåben - Jesu dåb - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Fastelavn Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Fastelavn - 120

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jensen, N.Otto
Det er det forargelige ved ham, det, der gør vidnesbyrdet om ham let at afvise, let at foragte, at der ingen væsensforskel er på ham og en hvilken som helst anden af historiens særprægede skikkelser. Han kommer til os som en af de mange. Men det er samtidigt vidnesbyrdets håb og trøst, at Jesus kommer til os som en af de mange, som den, der gjorde sig helt til et med os og gjorde vor sag til sin og sin til vor. [1969] Se mere

K. Olesen Larsen
Det er tydeligt nok Kollektens Mening, at ogsaa Jesu Daab skete for vor Skyld, at det var en Indvielse eller en Indgang til Jesu Liv og Død for Mennesker, og at det var dertil, han havde Guds Velbehag...
Jesus skal derfor ikke skildres som det store Menneske, - om han var det, saa er det dog ikke derved, han er Guds Tale til os - det store Menneske er jo kun et idealiseret Billede af os selv, som vi kunde ønske at være.
Ser vi paa Jesu Liv og Død, saa adskiller det sig i de Kaar, hvorunder han maatte leve, ikke fra andre Menneskers Liv.
[1985] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].