Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Seksagesima a

Dagens evangelium: Mk. 4. 1-20 - Lignelsen om sædemanden

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: NB: Textweek har parallelteksten hos Mt. 13,1-23

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 4

Prædikener til søndagen: Seksagesima

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":
-

Religionspædagogiske noter:Måske ligger vægten i lignelsen oprindeligt på det eskatologisk underfulde - trods al trængsel og modstand kommer der vækst og frugt - i overvældende mængde; - forestillingen om den underfulde forvandling fra det enkelte korn til de mange spiller med. - Guds rige er en forvandlende kraft i verden, der en dag sætter sig helt igennem - på trods af modstanden. - Hvedekornet - Jeg har ikke brugt lignelsen i konfirmandundervisningen. Men se også Hvedekornet. - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Seksagesima Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Seksagesima - 118

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Henning Bartholin Jørgensen
Men man skal passe på ikke at tolke alting absolut og endegyldigt. Det gør Jesus f.eks. ikke. Han holder på sin vis alt svævende indtil korset, hvor han blev naglet fast af andre. Dér troede disciplene, at det hele var tidsler og klippegrund, og de troede, at ordet ville blive brændt væk af solen. Sådan gik det ikke, og sådan går det ikke.
Det er sikkert rigtigt, at vi former vores billede af Gud i retning af det humane og medgørlige i øjeblikket. Det nye Testamente stikker ikke noget under stolen. Gud er Gud, der har skabt alt, som holder alt i sin hånd, og som har mulighed for at lade det, han holder om, falde og forsvinde. Tilsyneladende har han valgt en anden strategi. Han vil ikke uden videre lade det gå tabt...
[] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
Med himmeriget er det sådan, .. eller med Gud er det sådan .. Gud giver ikke mennesket frelse efter nøjeregnende mål, gødskningsberegning, jordprøver etc. Men nok til enhver. Lignelsen handler om Guds rundhåndethed.
Skulle man endelig også udlægge de forskellige slags jordbund som noget, er det snarere menneskets sind til forskellig tid. Enhver har sin klippegrund, enhver har fortrampede veje, enhver sin tidselmark, enhver har også striber og pletter af god jord.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].