Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Septuagesima a

Dagens evangelium: Mt. 20. 1-16 - Arbejderne i vingården

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Den sidste lignelse inden indtoget i 2. Septuagesima, den 70nde dag før påske - ikke ret

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek. Meget stof.
Carl Koch har et par illustrative jødiske kontrastlignelser (Jesu lignelser, s 235 f) Online her

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 20

Prædikener til søndagen: Septuagesima - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Gud giver det tilstrækkelige - uafhængigt af menneskets fortjeneste. Man kan kombinere med bønnen om det daglige brød - eventuelt udfra vinkelen i At åbne en verden. [Se her]. Guds rige er så det sted, hvor dette er menneskers virkelighed. Der kan udledes en samfundsetisk pointe: Hvor Guds rige spejler sig i vores liv, der er det ikke rangorden, respekt eller løn efter fortjeneste, som er det fundamentale. Derfor kan lignelsen også fungere som "modbillede" på vores fremherskende tilværelsesforståelse. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Septuagesima Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 117

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Men hvad sker der hvis der kommer nogle som ikke fik de samme muligheder som os, nogle der ikke kom i arbejde, nogle der måske kun kom i skole ét eller to år, nogle som ikke havde samme mulighed som os for at vælge politisk, nogle som blev fordrevet eller forfulgt? Hvis nogen ville give dem samme løn, samme levevilkår, samme tryghed som os, de første, de heldige, så ville vi se, og så ser vi! ... at nogles øjne bliver onde. Der er vel knapt nogen længere i dette land som tør foreslå denne godhed? Det ville ikke være politisk korrekt. Hvis et parti ville foreslå at være god, ville det være politisk selvmord. [2003] Se mere

Johansen, Carsten
Noget af det uheldige ved al den snak om menneskerettighederne, det er jo, at vi efterhånden begynder at tænke på den måde om alting - at der hele tiden er noget, vi synes, vi har ret til. - Det er jo let nok at få øje på i vore dages velfærdssamfund, hvordan alle grupper pukker på deres ret til alt muligt - hvordan det næsten er blevet en folkesygdom at kræve ind og kræve sin ret.
Det kommer der ikke meget glæde ud af mellem mennesker - det er en underlig forbitret måde at leve sammen på - hvor man bliver alt for optaget af at være forurettet, hvis man synes, andre får mere end man selv gør på et eller andet punkt, og hvor man uafbrudt skal sørge for, at ingen tager noget fra én.
[2001] Se mere

Lind, Peter
Med Jesus Kristus slås porten til Himmeriget billedligt talt op på fuld gab, så alle mennesker kan komme ind i det. Ingen bliver de sidste, ingen bliver de første - alle kommer ind på samme tid, nemlig i det skelsættende øjeblik påskemorgen, hvor Jesus Kristus stod op fra graven - dvs. for knap 2.000 år siden! [2009] Se mere

Luther, Martin
Essensen af lignelsen i dette evangeğlium består altså ikke i pengene, og hvad de er, ej heller i de forskellige tiğmer, men i erhvervelsen og opnåelsen, eller hvordan man kan erhverve pengene. Så, når de første her indbildte sig, at de for deres fortjenestes skyld skulle få pengene og noget mere til, mens de sidste dog af Herrens godhed fik den samme løn, så vil Kristus hermed vise, at det er ren og skær godhed, hvad Gud giver os.[Luther polemiserer eksplicit mod allegorisering (en metode han dog i andre sammenhænge betjener sig ret frimodigt af) - undervejs behandler Luther "de første og de sidste" - også til en reformatorisk selvkritik!] [1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].