Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Sidste søndag i Hll. 3 kgr a

Dagens evangelium: Mt. 17. 1-9 - Forklarelsen på bjerget

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Forklarelsen på bjerget følger ret tæt.. 2: Ret bogstaveligt en tekst, der fortæller "the peak"... 3: GT: fortæller hvor stærk Guds stråleglans er..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek
Hans Vium (Se link til KMC nedenfor) pointerer den implicitte henvisning tilbage til Jesu dåb. Budskabet fra Gud er det samme, Dette er min søn, som jeg elsker. Men ved dåben er det til Jesu indvortes brug (dog ikke mere indvortes end at det fortælles i evangeliet!), her ved forklarelsen høres det af de tre disciple - og efterhænges nu en fordring: "Hør ham".
Man kan måske se en slags åndeligt tovtrækkeri henover fortællingen om forklarelsen. Holdet på den ene side trækker i retning af at vi skal turde skue med, således at der alarmeres (EAN nedenfor) dybe længsler, vel bekendte, hvor øjet, skabt som det er, himmelvendt, derigennem kan være lysvågent også for det skønne og store herneden (Grundtvig: Et jævnt og muntert..), mens holdet på den anden side betoner det "Hør ham" - som så tydeligt er hæftet på Guds faderskabserklæring netop her på bjerget - hvor ordene mangler ved erklæringen ved Jesu dåb. Hør! - mennesket frelses ved det det hører, fordring, trøst, tilsagn, ikke ved at skue. Og skal man lade sig provokere, kan det være af Peter Woods, der spørger om ikke vore kirker er blevet de hytter på bjerget, der ikke skulle bygges, og hvor vi ikke længere hører HAM.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 17

Prædikener til søndagen: Sidste søndag i Hll. 3 kgr - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Die Bekenntnisschriften der lutherish-evangelischen Kirche (s. 892): Citatet tager udgangpunkt i "Ham skal i høre" - "Prædikenen skal nu alle de høre, som ønsker at blive salige. For forkyndelsen af Guds ord og at høre dette er Helligåndens værktøj, med og igennem hvilke den virker med kraft og omvender mennesker til Gud, og vil udvirke både at ville og kunne i dem. [jfr. Fil. 2,13 (ksf)] Konkordieformelen. Vom freien Willen. - "I ham stråler noget, der alarmerer en ældgammel længsel efter vores egen herliggørelse, længselen efter at se skaberlyset, ja, bære det i sig. At Jesus er klarheden,bliver klart for hans disciple ved den begivenhed, der normalt omtales som forklarelsen på bjerget.. Den hemmelighedsfulde stigning i alle aurakræfterne, der foregår i denne magiske situation, knytter sig fra gammel tid til tallet syv.. / .. "Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, med den kraft hvormed han kan underlægge sig alt." [Fil. 3,21] Erik A. Nielsen. Solens fødsel, s 23.

Religionspædagogiske noter:Man kan fortælle om, hvordan intet mennesket kan tåle at se Gud selv - selv Moses og Elias så ikke Gud. Det er også som om at det guddommelige lys i Kristus er for stærkt til at menneskenes øjne kan tåle at se det direkte i længere tid. Det hvide lys må brydes ud i sine forskellige farver (Ef. 3,10). De øvrige søndage i epifanitiden (og da i øvrigt gennem helekirkeåret) lader det guddommelige blive synligt i forskellige brydninger af lyset.
Men man kan også pege på, at forklarelse er nødvendig: Man må åbne sig for at se lyset, lade det gennemstrømme én - Grundtvigs gudsjenesteforståelse (DDS 161). Men også for Grundtvig er det igennem ordet, det sker: med ham vi skifter ord.
"Det bærende element i de ortodokse kirkers lære og liv er læren om "theosis", guddommeliggørelsen. "Det guddommeliges indtrængen i det menneskelige, i kosmos, i historien, og skabningens forklarelse ... er ... den inderste kerne i den østlige kirkes verdensanskuelse." (N. Arseniev).
- I "At åbne verden" er der en billed/teksttolkning af en forklarelsesikon (interaktiv). - Forklarelsen - ikon - Billeder af Gud 2. (NT) [Se her] - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Sidste søndag i Hll. 3 kgr Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 116

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Sådan siger fortællingen også noget om vores liv. Den siger, at i den muligvis grå hverdag er vi, hvor vi skal være. Nede på jorden med al dens besvær, med elendighed, skyld, lidelse og foragt. Disciplene og Jesus gik ned fra bjerget til sådant et liv, og Jesus gik fra da af den lige vej til Jerusalem, til forkastelse, lidelse og død. Så befinder vi os altså også det rigtige sted, selvom alt hvad der findes af herlighed, enten synes at ligge bag os, eller et eller andet sted ude i en fjern fremtid. Her, hvor vi er, skal vi være. Men vi skal ikke være her uden glimt fra det høje.. [2013] Se mere

Woods, Peter
Their best laid plans of "Let's build three booths up here and ." is cut short by The Voice that thunders, "This is my beloved Son, LISTEN TO HIM".
Now here is something the disciples, and the church they founded, is not good at. We are unable to really listen to Jesus. Could it be that, our five year plans, mission strategies and files of Googled answers deafen us to what Jesus is really saying to the church?
Am I being too provocative when I suggest that maybe the church has been booth building for twenty Centuries too long?
[2011] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].