Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

4. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Mt. 8. 23-27 - Stormen på søen

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: NB -linket til textweek er til Markusteksten. Der er i teksten bl.a. den forskel at i Mk. siger Jesus "Lad os tage over til den anden bred". Se nedenfor prædiken citat og facebookmeningsudveksling mellem redaktøren og Tullinius.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 8

Prædikener til søndagen: 4. s. e. helligtrekonger

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Tråd på "Brainstorm over næste søndags prædiken på Fb. (2017)
Poul Christian Tullinius: Det lyder som om det er et eksistentielt valg om man møder stormen eller ej ("Du må ud i den pokkers båd for at møde den"). Men stormen kommer til os alle-også til mig, der måtte sidde bænket ved min PCer, med en kop kaffe ved siden mig. Også til den med det småborgerlige, udramatiske liv kommer stormen. Men har jeg misforstået dig?
Kristen Skriver Frandsen: Jeg tror knap du har misforstået Lewis [Se prædikecitat nedenfor]. Jeg vil nok i dag sige som dig: Stormen kommer - i sidste ende til enhver, og det er den der véd det eller eventuelt er midt i det, der kan høre evangeliet i beretningen. Men jeg kan godt genkende fornemmelsen af at evangeliet - ikke så meget denne fortælling, men i sit væsen, også siger "kast fortøjningerne, læg ud på de 70.000 favne". Man bør lige notere sig at Lewis forholder sig til Mk-udgaven. Den begynder med at Jesus opfordrer "Lad os tage over på den anden bred". At tolke dette eksistentielt er en moderne allegori, og jeg tror det sjælesørgeriske epifanimotiv i højere grad er tekstens egentlige fokus. Men allegori kan jo godt sige noget rigtigt - se blot Luthers allegoriske udlægning af hele begivenheden [ligeledes nedenfor] som handlende om prædikenembedet! -

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 4. s. e. helligtrekonger - 114

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Johannes H.
Udgangspunkt i Grundtvigs svar i Kirkens Genmæle til professor H.H.Clausen. En moderne parallel, professor overfor en from og naiv biskop (som tror på dommedag), tågerme over Tårbæk strejfes,.. og så: "Således er da skabelsens magt til stede i verden, som nok kan angribes af storm og sø, af uhyrer af alle slags, også uhyrer i menneskeskikkelse, ja, endog det uhyre, som kan rejse sig rasende og frådende i dit og mit indre...Forholder det sig ikke sådan, at skabelsen sejrede over kaos, Gud over dragen, Jesus Kristus over døden, da ville jo verden for længst været gået til grunde i et helvede af flammende ødelæggelse, sydende kaos, lammende gru, uoprettelig tilintetgørelse, intethedens tomhed. Da ville der intet menneske, ingen verden, intet solsystem, intet univers være, kun mørke, kulde og død." [2007] Se mere

Lewis, Karoline
The hardest thing is getting into the boat. You just have to get into the darn boat.
"Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong." (Mandy Hale)
Perhaps the act of faith is not just the trust that Jesus will still the storm. The act of faith is taking Jesus' invitation to heart. The act of faith is getting into the boat. The act of faith is believing that another side is not only possible, it is essential.
[2015] Se mere

Luther, Martin
[Det første stykke er troen] Det andet stykke er kærligheden. Den beviser Kristus, idet han står op og afbryder sin søvn for deres skyld, anta­ger sig deres nød, som om den var hans egen, og yder dem sin hjælp af fri kærlighed, uden deres fortjeneste. Han tager og søger heller ikke nogen løn derfor, men lader dem frit nyde og bruge hans godhed. Sådan som vi ofte have hørt, at det er den guddommelige kærligheds væsen, at den gør alt frit og for intet../
Denne histories symbolske betydning: Kristus afbilder heri det kristne liv og især prædikeembedet. Ski­bet betegner kristenheden, havet verden, og stormen Djævelen. Kristi disciple er prædikanterne og de fromme kristne. Kristus er sandheden, evangeliet og troen.
[1544] Se mere

Trankjær, Mette
Det er ikke bare stemmen i stormen, der kalder på vores ærefrygt og tilbedelse, det gør også Kristi hemmelige guddommelighed. [2003] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].