Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

3. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Mt. 8. 1-13 - Officerens store tro. Mange skal komme..

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Første begivenheder efter bjergprd.. 2:: Velvalgt perikope til at understrege at vi befinder... 3:: "Politisk korrekthed" vil nogle måske mene..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Karl Barth om teksten: Se her (Lagt op af Peder Kjærsgaard Roulund).

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Skal man lægge mest vægt på epifanien eller den mulige implicitte formaning til at agte også den fremmede, af anden tro? KKC Refleksioner (nedenfor) peger på en udfoldet forståelse af "den fremmede". Se også: Mødet - perspektiver i Bibelen

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 8

Prædikener til søndagen: 3. s. e. helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Elementet "Jesus som helbreder" arbejder med forskellige kategorier af helbredelser. Man kan betragte mødet med den romerske officer som et religionsmøde: [Se her] - Jesus som helbreder - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 113

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
[Afsæt: der må være en grænse, eller..?] Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi får at vide, at det her sker: Da Jesus var kommet ned fra bjerget [Bjergprædikenen]. For højtflyvende syner kan alle få - store ord er gratis.Meget sværere bliver det, når vi kommer ned på jorden igen, ned hvor de store ord skal prøves af på virkeligheden. Jesus er bogstaveligt talt kommet ned på jorden, straks får han smasket virkeligheden lige i synet - oppe på bjerget var det omkostningsfrit - nu skal ordene og synerne stå deres prøve.
Du må ta' mig på alt, bare ikke på ordet, siger Benny Andersen...
[2011] Se mere

Hjerrild, Frederik
Det er altså en tro fremad mod noget som endnu ikke har fundet sted. Det ville jo være noget helt andet hvis Jesus først havde helbredt tjeneren, og at kompagnichefen så var kommet til tro. Eller hvis den spedalske efter sin helbredelse var kommet og havde sagt: nu tror jeg. Men sådan var det ikke. Ingen af de to havde noget bag sig som de kunne læne sig op ad eller hænge deres tro op på. [2001] Se mere

Jensen, Bodil Raakjør
.. os viser evangeliet, at vores forhold til Gud ikke afhænger af, om vi tilhører den rigtige gruppe mennesker - om vi er med blandt de veltilfredse, succesfulde, dem med det rigtige liv og de rigtige meninger, de politisk korrekte. Nej, det, som det alene kommer an på, er hjertets sindelag - det er tilliden til Guds barmhjertighed - at vi også, ligesom officeren, frimodigt og faste i tilliden må bede ham: sig blot et ord. [] Se mere

Luther, Martin
"Bemærk derfor nøje, at Kristus højt ophøjer hedningen. Han gælder mere end Annas, Kaifas og alle præster, lærde og hellige, som rimeligt burde være denne hednings elever, og langt mindre beslutte eller bestemme noget over ham. Gud giver vel en stor hellig en lille tro, og en lille en stor tro, for at den ene altid skal agte den anden højere end sig selv. (Rom 12).
"Herre! Jeg er for ringe." Dette er denne hednings store tro, at han ved, at saligheden ikke beror på Kristi legemlige nærvær. Denne hjælper ikke, men det beror på ordet og troen. Dette vidste apostlene endnu ikke, hans mor måske heller ikke..."
Og aktuelt i dåbsdebatten 2019:Om barnedåben og tro - den sidste del af prædikenen: "Denne sag har vi endnu aldrig behandlet, derfor må vi her, for at forebygge kommende farer og vildfarelser, behandle det så vidt det står til os."../.. Derfor svarer vi altså her og trækker den slutning, at børnene selv tror i dåben og har deres egen tro. For Gud selv virker i dem gennem faddernes forbøn og frembæren i den kristne kirkes tro. Det er det, vi kalder den fremmede tros kraft. Ikke at nogen gennem den bliver salige, men at man derigennem, ved forbøn og hjælp, selv modtager sin egen tro fra Gud, hvorved man bliver salig.
[1544] Se mere

Pedersen, Henriette
Mens jeg læste mig igennem rapporten, så stod det mig på en gang lysende klart, at Jesu gang på jorden på en måde kan beskrives som en lang AF-STIGMATISERINGS-KAMPAGNE. I rapporten er der udsagn fra både raske og syge mennesker og det jeg især måtte hæfte mig ved, var skammen over at leve med en psykisk lidelse...Men kristendommen vil ikke, at vi skal skjule vores tynde nerver og slet ikke, at vi skal skamme os over dem. [2011] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].