Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

2. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Joh. 2. 1-11 - Brylluppet i Kana

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Du skal få større ting at se .. 2: Epifani tid - og forvandlingen af vand til vin .. 3: GT taler om Guds herlighed, som ikke kan ses direkte.. 4. Historisk har denne søndag været viet ægteskabet..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 2

Prædikener til søndagen: 2. s. e. helligtrekonger

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 2. s. e. helligtrekonger - 112

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Grønborg, Jan
Ej blot til trøst
Tænk hvis Gud vimser rundt om os hele tiden og fylder vores liv med små og store undere, som vi bare slet ikke opdager? Jo, selvfølgelig opdager vi, at maden smager godt, og at nogen holder af os. Men hvis vi bare tager det hele som en selvfølge - eller som held - eller som velfortjent løn fordi vi er så gode, - så har vi det præcis ligesom gæsterne ved brylluppet i Kana.
[2005] Se mere

Luther, Martin
Dette er det første underfulde tegn, som vor kære Herre Jesus gjorde på jorden, hvor med han, som Johannes selv bebuder, ønskede at åbenbare sin herlighed for sine disciple, for at de i sådanne mirakler lunnr lære ham at kende, og anse ham for Guds Søn og den rette Messias; især fordi han kan gøre, hvad ingen andre på jorden kan, nemlig ændre det skabte og lave vin ud af vand. En sådan kunnen er kun Guds kunnen ...
Derfor skal dette underværk især tjene til at vi ret lærer Kristus at kende..
Fordi vi finder en sådan lære ved alle Kristi undergerninger, vil vi især afhandle, at Herren lader det ske ved et bryllup.. som I véd er ægtestanden blevet foragtet under pavedømmet.. (oversat fra tysk af ksf)
[] Se mere

Oldenburg, Claus
Selv om jeg nødigt vil være sarkastisk over for den nye alterbogs redaktører, så forekommer det mig, at redaktionen hellere vil have prædikanterne til at tale om Guds herlighed - netop i Kristus - end om ægteskabet som gudgiven institution.
Men jeg vil gerne forsvare den ældre brug af søndagen, og det forekommer mig ikke at være noget problem at anvende spændingen i ordet 'doksa' på selve ægteskabet.
For brylluppet er netop flot. Det er en iscenesættelse af sig selv og den anden. Og det manglede bare. For det er hele voksenlivet, der sættes ind i dette længselsfulde spil, som på selve højtidsdagen trækker på 'herlighed', 'skønhed' - og drømme.
Det ser simpelthen godt ud. Og det skal se godt ud. Men derfor kan ingen vide sig sikker, og denne mærkelige makker er altid med til et bryllup. Den er med som kimen til en angst, for enhver véd - og ethvert brudepar véd - at herligheden og skønheden har sin mulige negative pol, og den ligner en forbandelse.
[2009] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].