Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Joh. 2. 1-11 - Brylluppet i Kana

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Du skal få større ting at se .. 2: Epifani tid - og forvandlingen af vand til vin .. 3: GT taler om Guds herlighed, som ikke kan ses direkte.. 4. Historisk har denne søndag været viet ægteskabet..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 2

Prædikener til søndagen: 2. s. e. helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:To meget forskellige billedlige fremstillinger. (Om de er oplagte i prædikensammenhæng er vel tvivlsomt). Veroneses Brylluppet i Kana (fra 1563): En renaissancefest i pompøse omgivelser. Et meget flot billede. Mange samtidige -inklusive kunstneren selv - er afbilledet. Der er forskellige symboler. Det vigtigste måske det mest i øjnefaldende: Jesus og Maria er centrum og placeret midt for ved højbordet - brudeparret yderst til venstre ved et bordhjørne. Men nok sidder Jesus til højbords ved festen - men slagteren lige over ham hakker slagteøksen i lammet. [Se billedether]
En kontrast finder vi i græske ikoner (Jeg har ikke fundet ud af om der findes meget gamle forlæg for denne komposition, men den går igen på mange nye: Brudeparret er i centrum, Jesus og Maria på fløjen. Og antallet af gæster er mildt sagt reduceret.[Se billedet her].
Selv om brudeparret er i fokus på ikonen, er det alligevel ikke dem, som individuelt par, der er det centrale, det er hele situationen som er helliget ved det guddommeliges nærvær. Det er vel tankevækkende at det er på rennaissancemaleriet, hvor Kristus er i centrum, med guddommelig udstråling, men inkluderende hans offerskæbne, at mennesket folder sig ud i et mylder af individualiteter, mens institutionen, ægteskabsindgåelsen næsten marginaliseres. Kristi offerdød er for hin enkelte, for individet melder døden sig stærkt, trods al dets udfoldelse i aktivitet og kunst. Læg mærke til timeglasset foran musikergruppen (hvor den mest fremtrædende er kunstneren selv). - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 112

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Fortællingen om brylluppet i Kana viser, hvordan kristendommen har et nøgternt blik for at ting kan udvikle sig negativt eller ligefrem gå i forfald. Men fortællingen vil også sige, at vi er på vej mod noget godt, mod en opfyldelse, hvis overdådighed vi slet ikke kan forestille os.
Men lad os nu begynde forfra. Vi har derhjemme en prægtig gammel plakat, der skildrer mandens og kvindens livsperioder i form af en trappe. Det går opad til et vist punkt, men allerede når man når middagshøjden i 40-50-årsalderen er der klare tegn på, at man står foran den uafvendelige tilbagegang.
[2015] Se mere

Grønborg, Jan
Ej blot til trøst
Tænk hvis Gud vimser rundt om os hele tiden og fylder vores liv med små og store undere, som vi bare slet ikke opdager? Jo, selvfølgelig opdager vi, at maden smager godt, og at nogen holder af os. Men hvis vi bare tager det hele som en selvfølge - eller som held - eller som velfortjent løn fordi vi er så gode, - så har vi det præcis ligesom gæsterne ved brylluppet i Kana.
[2005] Se mere

Luther, Martin
Dette er det første underfulde tegn, som vor kære Herre Jesus gjorde på jorden, hvor med han, som Johannes selv bebuder, ønskede at åbenbare sin herlighed for sine disciple, for at de i sådanne mirakler lunnr lære ham at kende, og anse ham for Guds Søn og den rette Messias; især fordi han kan gøre, hvad ingen andre på jorden kan, nemlig ændre det skabte og lave vin ud af vand. En sådan kunnen er kun Guds kunnen ...
Derfor skal dette underværk især tjene til at vi ret lærer Kristus at kende..
Fordi vi finder en sådan lære ved alle Kristi undergerninger, vil vi især afhandle, at Herren lader det ske ved et bryllup.. som I véd er ægtestanden blevet foragtet under pavedømmet.. (oversat fra tysk af ksf)
[] Se mere

Oldenburg, Claus
Selv om jeg nødigt vil være sarkastisk over for den nye alterbogs redaktører, så forekommer det mig, at redaktionen hellere vil have prædikanterne til at tale om Guds herlighed - netop i Kristus - end om ægteskabet som gudgiven institution.
Men jeg vil gerne forsvare den ældre brug af søndagen, og det forekommer mig ikke at være noget problem at anvende spændingen i ordet 'doksa' på selve ægteskabet.
For brylluppet er netop flot. Det er en iscenesættelse af sig selv og den anden. Og det manglede bare. For det er hele voksenlivet, der sættes ind i dette længselsfulde spil, som på selve højtidsdagen trækker på 'herlighed', 'skønhed' - og drømme.
Det ser simpelthen godt ud. Og det skal se godt ud. Men derfor kan ingen vide sig sikker, og denne mærkelige makker er altid med til et bryllup. Den er med som kimen til en angst, for enhver véd - og ethvert brudepar véd - at herligheden og skønheden har sin mulige negative pol, og den ligner en forbandelse.
[2009] Se mere

Sandvad, Gunvor
Når det er så magtpåliggende for evangelisten Johannes at få fortalt, at det netop er på den tredje dag, der er bryllup i Kana - så er det fordi hele Johannesevangeliet er skrevet som én lang påskeprædiken, der har det udtrykkelige formål at skabe opstandelsestro. [2003] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].