Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Luk. 2. 42-52 - Jesus som 12-årig i templet

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

1: Sidste af barndomsfortællingerne. Vi har hørt.. 2: Epifanitid - men teksten er i påfaldende grad ikke.. 3: GT skal jo næsten følges op af "Hyggelig, rolig" .. 4: Konfirmation som forståelsesansats vil det ofte..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "I opstandelsen afløser Guds nye familie menneskets jordiske familie" [John Petty - se her]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2

Prædikener til søndagen: 1. s. e. helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hemmeligheden, hans livs gåde, består i hans Gudsoptagethed, - pladsen er besat, der er ingen tid og rum til selvoptagethed. Gud - og andre - fandt sted i ham. ¯Guddom var hans væsens form, intet ranet bytte... han gjorde sig tom for sig selv® (Fil 2,60. Sådan, men Paulus kan også sige det ganske jævnt: ¯Kristus levede heller ikke for at gøre, hvad der passede ham® (Rom 15,3), for det passede ham at gøre hvad Guds er, derved levede han ud af sig selv.
Jesus Kristus er ren Gudsbesathed, han udvikler sig egentlig ikke, men udfolder sit menneskelige væsen, fyldt af guddom, menneskeligt og guddomligt er ubetinget forviklet i hinanden. ¯Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker® (Lk 2,52). Svend Bjerg: Efterfølgelse s. 115.

Religionspædagogiske noter:I "Hvad skal jeg sige.." foreslås det at bruge Emil Noldes maleri som anskuelsesbillede [Se det her]. Der er det, sådan som lyset i billede må læses, især forholdet mellem det gamle og det ny, der er i fokus. Et andet Nolde-billede med samme motiv har nok en lidt anden vinkel: Her står lyset som en søjle "senkrecht von oben" bag både 12-årige og de skriftlærde, men det er Jesus, der samler og suger lyset til sig. [Se her]
Rembrandts radering [Se her] kan bruges med pointen: Jesus er den nye lyskilde. Duccio her: [Se her] viser Jesus som templets (hans fars hus) rette lærer. Ikke uventet understreger en ikon epifani-karakteren: Jesus sidder i overstørrelse og underviser de skriftkloge Se her. Et Jesus MAFA billede: Sort Jesus sidder i afrikansk skole: [Se her]. Hvis man følger linket ovenfor under "Aktualiseringsmuligheder..", finder man endnu en billedvinkel. De skriftkloge bag Jesus, som lyset falder på, er Einstein m. fl. - Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde) - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 111

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Høgh, Marie
[Med afsæt i identitetssøgen, krænkelseskultur] "Forklædt som barnet, kom Ordet til verden. En tilsløring, der samtidig er en afsløring. En afsløring af Guds kærlighed til mennesket, som kun er det, det er, i kraft af det, det får givet. Og en afsløring at vi selv er som det lille barn, og har brug for mere end vi kan give os selv" [2019] Se mere

Larsen, Jesper Hougaard
Hvad har analysen af jeg-kulturen at gøre i en prædiken om den 12 - årige Jesus? [] Se mere Der er selvfølgelig ikke en direkte forbindelse, og så alligevel. For med ordene om at gå frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker, har evangelisten givet os en nøgle til kritikken af enhver tid, der ikke ønsker eller ikke magter at se det enkelte menneskes samhørighed med Gud og med andre mennesker. (2009)

Luther, Martin
Til trøst: Selv Maria erfarede gudsfraværet - de tre dage inden forældrene fandt Jesus.. Det tempel, hvor Jesus er, er Guds ord.
"..wie hier die Mutter zweifelt, dass sie nicht weiá, ob er sie noch zur Mutter haben will. Also spricht das Herz auch, wenn es solche St”áe fühlt: Ja, Gott hat dir wohl bisher einen feinen Glauben gegeben; aber vielleicht will er ihn von dir nehmen und dich nicht weiter haben.
Aber solche Anst”áe zu halten, geh”ren starke Geister zu, und sind nicht viel Leute, die Gott so angreift. Wir müssen uns aber dennoch darauf tr”sten, ob es uns auch so ginge, dass wir dann nicht verzweifeln."
[] Se mere

Stender, Joakim
Op på Barrikaderne
Hvad kan vi ønske for vore børn? Jeg håber, at de bliver oprørske. Det var Jesus i alt fald. Ikke kun stak han som 12-årig af fra Josef og sin mor Maria, da de engang besøgte templet i Jerusalem. Han sad også helt selvstændigt og diskuterede med de ældre skriftðlærde. I dag virker det som om børnenes oprør mod autoriteterne er gået i stå... Enhver gudstjeneste er rebelsk. Maner til oprør, revolution mod egoismen og golde traditioner og en levevis, der er blevet overfladisk og småborgerlig.. Evangeliet er med hele sin ånd en enorm provokation mod vor nuværende levemåde... Måske vil vi ikke være så rige som vi er i dag. Men vi vil være rige på andet end penge og materielle ting. Vi vil være rige i Gud. Derfor: op på barrikaderne, børn og unge. Tid til et ordentligt ungdomsoprør i Jesus navn. Gud er med jer selv om vi voksne vil brokke os!
[2014] Se mere

Thomsen, Niels
En god anledning til at tale om visdom... hvad er de store højtidsprædikener værd, hvis ikke de er bundet til den dagligdagens visdom, vi lever i mellem de store højtider? Den finder vi i bibelens visdom... skal vi lære visdom, må vi tage os god tid. Det er ikke så let. Vi har jo så travlt. Travlt med at frelse verden... Kløgt og begavelse kan gøre det enkle [2016] Se mere kompliceret. Det er der brug for, når man skal beregne afstande til planeterne eller finde ud af DNA-systemet. Visdom gør det komplicerede enkelt... "Ingen kan tjene to herrer.. I kan ikke tjene både Gud og mammon..Hvem af jer kan lægge en alen til sin vækst eller en dag til sit liv ved at bekymre sig?..Hvor din skat er, vil dit hjerte være." Vi kan ikke lære visdom af den art som en lektie, men vi kan synge os et godt stykke ind den. Det gør vi i Grundtvigs salme I Nazaret i trange kår DDS 140 [teksten hertil inddrages i den oprindelig børneskoleudgave].


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].