Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Helligtrekonger a

Dagens evangelium: Mt. 2. 1-12 - De vise mænd

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek.
Kaj Bollmann har ressourceside om Helligtrekonger: ([Se her]

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: En del stof om Helligtrekongertraditioner ([Se her].

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 2

Prædikener til søndagen: Helligtrekonger - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 110

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bollmann, Kaj
De hellige tre konger symboliserer, at alle jordens folk og slægter til alle tider vandrer til barnet i krybben. Den vandring er vi også en del af. Den blev vi gjort til en del af i vores dåb. Den fortæller os, at fra fødslen i stalden julenat og på alle vores veje videre frem nu og i al evighed gælder det, som Grundtvig skriver i Dejlig er den himmel blå: Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist.. [2013] Se mere

Bollmann, Kaj
I dag er vi så her i kirken samlet om at bøje os for den nyfødte frelser sammen med de vise mænd. Hvad er det så, vi kan spejle os i i den fortælling? Ja, det er mindst lige så relevant i dag at tænke over, hvad det betyder, at hele verden kommer og tilbeder barnet i krybben. I dag er der kristne i de allerfleste lande i verden; men der er mange lande, hvor det er forbundet med livsfare at tilbede ham. Den Jesus, der aflagde magt og kongeværdighed, gjorde sig til et lille barn, herskede ved at tjene, hans budskab er stadig så provokerende for mange, at de gør hvad de kan for at bringe ham til tavshed, præcis som Herodes forsøgte det. [Udover det citerede er der meget stof om tolkningen af de enkelte elementer i teksten netop i denne prædiken] [2011] Se mere

Luther, Martin
".. Det er på én gang en forfærdelig og en trøsterig tekst. Den er forfærdelig for de store, lærde, hellige og mægtige, fordi de alle sammen foragter Kristus. Den er trøsterig for de ringe og foragtede, for hvem Kristus alene åbenbares." [Derefter længere - interessant - indledning om magikere, filosofi, naturerkendelse: "Magikerne har nu studeret denne kunst, i hvilken der er skjult stor visdom om Kristus, og om hvordan mennesket skal forholde sig i livet. Når vi altså skulle gengive dette evangelium på vort eget modersmål, så måtte vi egentlig sige: der kom mestre i naturen fra østerland, eller: naturkyndige fra Arabien." - I det hele taget er hele prædikenen, eller afhandlingen (den er på ca 45 normalsider) en fantastisk kombination af tekstudlægning (båret af spørgsmålet, hvad formidler Kristus - den lutherske tolkningsnøgle til skriften -, men også fx med fri brug af for os knap så legitime tolkningsmåder, fx allegorisk tolkning) og reformatorisk grundbelæring om autoritet, kirke osv.]
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].