Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Helligtrekonger a

Dagens evangelium: Mt. 2. 1-12 - De vise mænd

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 2

Prædikener til søndagen: Helligtrekonger

Yderligere citater til teksten:
-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Helligtrekonger - 110

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Martin Luther
".. Det er på én gang en forfærdelig og en trøsterig tekst. Den er forfærdelig for de store, lærde, hellige og mægtige, fordi de alle sammen foragter Kristus. Den er trøsterig for de ringe og foragtede, for hvem Kristus alene åbenbares." [Derefter længere - interessant - indledning om magikere, filosofi, naturerkendelse: "Magikerne har nu studeret denne kunst, i hvilken der er skjult stor visdom om Kristus, og om hvordan mennesket skal forholde sig i livet. Når vi altså skulle gengive dette evangelium på vort eget modersmål, så måtte vi egentlig sige: der kom mestre i naturen fra østerland, eller: naturkyndige fra Arabien." - I det hele taget er hele prædikenen, eller afhandlingen (den er på ca 45 normalsider) en fantastisk kombination af tekstudlægning (båret af spørgsmålet, hvad formidler Kristus - den lutherske tolkningsnøgle til skriften -, men også fx med fri brug af for os knap så legitime tolkningsmåder, fx allegorisk tolkning) og reformatorisk grundbelæring om autoritet, kirke osv.]
[1544] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].