Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Juledag a

Dagens evangelium: Luk. 2. 1-14 - Jesu fødsel

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: Inkarnationen er ikke en til selve fødselsøjeblikket begrænset akt; men inkarnationen er den stadige baggrund for forsoningens gerning. Regin Prenter, Skabelse og Genløsning s. 469 f. Om fødselens manglende betydning for Paulus og Johannes. Diskussion af jomfrufødsel mm.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "Stalden, hvor Gudsbarnet lå,
svøbte natten for og bag.
Hans ansigt åbned' sig og så,
og da blev det trods mørket dag.
Det var din dag, barn, solen gik
ej op i øst, men i dit blik.
Richard Crashaw - oversat af Erik A. Nielsen, som bl. a. tolker: I ham stråler noget, som alarmerer en ældgammel længsel efter vores egen herliggørelse, længsel efter at se skaberlyset, ja bære det i sig. (I Solens Fødsel s. 22).

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2

Prædikener til søndagen: Juledag

Yderligere citater til teksten:
-

Religionspædagogiske noter:I Erik A. Nielsens, Solens Fødsel, er der en fin og grundig tolkning af Isenheimeralterets fødselsscene s. 76ff. - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Juledag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Juledag - 105

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Kjeld Holm
..har du nu ikke netop stået og sagt, at julesorgen er vilkåret, og at det er en yderst tvivlsom påstand, at jorden er dejlig? Jo, men vi samles heller ikke for at fejre verdens beskaffenhed. Julens budskab er, at Gud blev menneske. At han fødtes i en stald i usle vilkår - ind i en kold og ond verden. Og - siden hen kunne det ikke glemmes.. [] Se mere

Martin Luther
Kristus er englenes konge og samtidig er han i verden, og behøver en krybbe; men han opretter ikke et herredømme over denne verden. (Lidt længere citat): [] Se mere

Poul Joachim Stender
Tavsheden blev brudt. Gud den almægtige havde været tavs. Men så sendte han sin søn til os i det barn, der blev født julenat i stalden i Betlehem. Og da barnet var kommet til verden, var tavsheden brudt. Jesus holdt ikke sin mund. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].