Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. s. i advent a

Dagens evangelium: Luk. 21. 25-36 - Menneskesønnens komme

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Fasen efter indtoget med belæring/doms- 2:December er blevet julefest hele vejen igennem, derfor 3:GT er dommedags positive side: Den nye verden(sorden)

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Bohren: Predigtlehre s. 234 ff Faren ved individuel inderliggørelse bør man vogte sig for - snarere skal man løbe risikoen og virkelig se tegn i tiden (analyser af prædikener af Marxen, Blumhardt og Luther). Noack: Tegnen i Johs ev. s. 150 ff. om på én gang nødvendigheden af, men samtidig det for nemme i, at tolke denne apokalyptiske tekst ud fra udfra Johannesevangeliets teologiske forståelse.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Det er muligt overfor dommedagsfrygt og spekulationer at fortælle historien om baggrunden for tilblivelsen af Hans Christensen Sthens "Du herre Krist" - men så skal man lige huske at sætte den på som salme. (Se link under Religionspædagogiske noter)

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 21

Prædikener til søndagen: 2. s. i advent - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Det er en given ting at nogle af de nærmeste ikke forstod Jesus på anderledes måde end at der ville komme en universel dom, med kosmiske, synlige tegn, med en udrensning af det onde, og denne begivenhed var nært forestående - inden for denne generations levetid - og Lukas er i hvert fald her i den trend. Andre understreger, når de gengiver hans tale om dom, det tidsubestemte - og at tidspunktet helt ligger i Guds hånd og plan. (Fx. Mt.
Man kan fortælle disse ting, og så diskutere, hvad det vil sige at være beredt. Er det fx. at være sig bevidst at dette at møde den himmelske dommer, er noget man gør hver eneste dag, mens man lever? (Jfr. Verdensdommen og elementet [Adjevitch]. Eller man kan tale om hvorvidt man skal forestille sig at Jesus dukker op personagtig - og hvordan så? Hvordan vil han blive modtaget? Fx. kan [Ernst og lyset] bruges i den sammenhæng.
Historien bag tilblivelsen af Sthens salme "Du Herre Krist" er en god måde at sætte dommedagsfrygt i perspektiv. - Adjevitch (Den gamle skomager) - Ernst og lyset - Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 2. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 101

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
Da Jesus stod på tempelpladsen for knap 2000 år siden og talte om vores verdens undergang, sagde han altså ikke noget, vi i dag er for kloge til at høre. Tanken er ikke ny. Det nye hos Jesus (og hos ham er der jo altid noget nyt at hente) er noget andet. Nemlig hans ord om, at denne undergang er en overgang. At Gud ikke slipper os, når enden er nær. Undergangen er en overgang - til Guds rige [2007] Se mere

Luther, Martin
"For hvis nogen vil læse alle beretninger, så vil han finde, at verden, fra Kristi fødsel af, aldrig har befundet sig i en sådan tilstand, som den, i alle henseender, befinder sig i, i vort århundrede. Så omfattende en bygge- og planteaktivitet har aldrig været så almindelig i hele verden; så kostbare og så mangeartede spise- og drikkevarer har heller aldrig været så almindelige, som de er nu. Dertil er klædedragterne blevet så kostbare, at man ikke kan drive det højere. Hvem har også nogensinde læst om en så omfattende handelsvirksomhed som den, der drives i verden nu, og som opsluger hele verden?"
.. Luther slutter prædikenen med en allegorisk tolkning af figentræet, det er den hellige skrift: "Bogen må også frem, bladene må grønnes, og det kan ikke forhindres, lige meget hvor meget planeterne kommer i bevægelse. Men sommeren er ikke fjern, Gud give, at også frugterne fulgte med bladene. Jeg er bange for, at det vil blive ved bladene. For vi taler ganske vist meget om den rette tro, men gør intet."
[1544] Se mere

Oldenburg, Claus
Og hvis jeg ser mig omkring i vores kulturkreds, så kan jeg egentlig ikke se nogen rest af forventning, af håb eller af vilje til overlevelse. Det er selv-plageriet, der sætter alvorens dagsorden med den indbyggede selv-forargelse, der ligger heri. Men det er jo ikke sikkert, at det går sådan. Det kunne være, at det gik, 'som præsten prædikede' - med forlov. Som mentalt billede er dagens tekst nemlig ikke så ringe - og heller ikke Grundtvigs salme 'Rejs op dit hoved, o kristenhed'... [2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].