Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

1. s. i advent a

Dagens evangelium: Mt. 21. 1-9 - Indtoget i Jerusalem

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Mellem forudsigelse af lidelse og 2. at adventstiden begynder med en markant påsketekst kan man ikk

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: [Se under religionspædagogiske noter og klik videre for at læse om æsler versus heste i GT og æsler som guderidedyr generelt]
Redaktøren her har været tiltalt af modsigelsen af alt for megen vægt lagt på ydmygheden, som undertiden ligefrem har gjort Kristus til en narrekonge. Meget fordi næste skridt meget vel kan være at i Kristus abdicerede Gud fra at være Gud. Men jeg noterer mig at for Luther er dementien af kongeværdighed i sædvanlig forstand grund til at kunne forstå, at det er tro der frelser: "Dette billede, som viser os troens væsen, skal vi først og fremmest lægge mærke til og huske. For ligesom troens genstand her for fornuften og vores natur er helt meningsløst og tåbelig, sådan er det med alle andre trosartikler. Der ville jo ikke være tale om tro, hvis man klart og tydeligt kunne se det, som troen griber og ordene forkynder." Se link til hele Luthers prædiken nedenfor.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Af og til tolkes indtoget i prædikener som en narrekonges indtog. Det kan diskuteres og hævdes kristologisk. Om det er kongenialt med evangeliets fortælling er tvivlsomt - se religionspødagogiske noter nedenfor.
Vil man med sig selv eller andre reflektere over Jesu magt: klik ind på Kirkemsikalsk kompetancecenter: "Midt mellem de alternativer, verden stadig byder os på det religiøse gebet, at enten tænker vi religion som en guddommelig lov, der rangerer alt under sig eller også tænker vi religion som lydighed med en mægtig leder, når vi til Kristus, som afmægtigt åbner porten til himmeriget. (Strange/Hoeck).

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21

Prædikener til søndagen: 1. s. i advent - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

God's Street Theatre Comes to Jerusalem - N.T. Wright: Some have speculated that there was another bit of street theatre going on at the same time on the other side of town. Pontius Pilate, the Roman governor, normally lived in Caesarea-by-the-Sea, with its temple to the divinized Emperor Augustus. But, for the great festivals, Pilate would come up to Jerusalem to prevent trouble. He would arrive, from the west, on a military horse with an armed escort.
We don't know if Jesus timed his own mini-play, coming in from the east, to coincide with Pilate's triumphant arrival, but people may have linked the two and would be asking themselves: Which story do we belong to? Which king do we belong to? Which is the reality, and which is the parody? (ABC-News 2015) -

Religionspædagogiske noter:Det er et værdighedstegn, at Jesus rider ind på et æsel. Som profeten havde spået. Sådan kommer fredskongen til sin by. Så stor er hans styrke, så effektivt er fjenden nedkæmpet, at han kan lade stridshingstene blive i baglandet. Det hedder at han er sagtmodig. Det er en diskutabel oversættelse af "praus" på græsk, for hvad er "sagtmodig"? "Blid, mild, tam" er de almindeligste betydninger, men måske meningen er "hengiven" - til Gud og til sin opgave - næsten at forstå som "målrettet". (Vil man tage op en sammenligning med ordet "muslim," som betyder hengiven/underkastet, vil det nok være til diskussion! - men det holder et stykke). Link til Giottos, Chagalls og Skovgaards billeder - samt yderligere facts. - Indtoget i Jerusalem - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 1. s. i advent Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 100

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Men historien om Jesu indtog fortæller, at Jesus er kongen, som Gud ville sende. Det er ikke bare Jesus, der gør det for dårligt - det, der sker, sker på den måde, som Gud har tænkt sig. Skuffelsen er fra Gud. Folk har gået og ventet på en vældig konge, og så giver Gud dem Jesus. Jesus er "skuffelsen fra Gud". Det, Gud giver, er ikke, hvad folk venter. Gud gør ikke, hvad menneskene venter, han skal gøre for dem. Og da han giver menneskene Jesus, skuffer han dem mere end nogen sinde.
Men i dag forkyndes det for os, at i denne skuffelse ligger det bedste gemt.
[2010] Se mere

Christensen, Johannes H.
Næstekærlighed som menneskeforagt
For ikke at fanges i den fælde, nemlig at bruge det gode som påskud for det onde, bruge næstekærligheden som påskud for egenkærligheden - for ikke at fanges i den fælde, traf Jesus to valg.
For det første: Han handlede altid konkret... For det andet: Jesus benytter sig altid af den indirekte tilkendegivelse. Han skjuler sig bag sin modsætning. Han er den almægtige Gud selv, himlens og jordens skaber, det skabende ord, som kaldte det hele univers frem af intet. Men han optræder..
[1985] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
"Løft jeres hoveder, rejs jer I ældgamle. I alle aldre! Amen" Sådan slutter prædikenen - følg bevægelsen over et signalement af menneskets eksistentielle, kulturelle og politiske træthed, i de gamle portes billede, til hævdelsen af nødvendigheden i at åbne sig for Herren, i en trinitarisk udgave, [1988] Se mere

Luther, Martin
Klip fra den 21 sider! lange prædiken
Evangeliet kan altså kendes på, at det først lærer troen og derefter gerningerne. Derfor vil vi dele vort evangelium i tre stykker. Det første skal handle om troen, det andet om gode gerninger, og det tredje om den symbolske betydning i denne beretning om Kristus
Det med troen
Det (den papistiske) er en tro om Kristus, ikke en tro til eller i Kristus. En sådan tro har også djævlene og alle onde mennesker. For hvem tror ikke, at Kristus vil være de hellige en nådig konge?
Denne frelsetomme og unyttige tro lærer den fordømte djævlesynagoge,universitetet i Paris, sammen med andre beslægtede fakulteter og klostre og alle papister. De siger, at denne slags tro er nok til at gøre folk kristne.
For mig
Din frelse grunder sig ikke på, at du tror, at Kristus skal være en Kristus for de fromme, men at han er en Kristus for dig, at han er din. .. Derfor kaldes han med rette din konge!
Den retfærdige skal leve af tro." Her fremgår det, at der tales om troens retfærdighed, og den kaldes for Guds retfærdighed, der forkyndes i evangeliet.For evangeliet lærer ingen anden retfærdighed. For den, der tror, har nåden og er retfærdig for Gud, og bliver salig.
Det med gerningerne
Hvad det er for gode gerninger, du skal vise din næste? På det svares der dig,at de intet bestemt navn har... Nej, du skal helt og holdent overgive dig med alt det, du formår til tjeneste for din næste, ligesom Kristus har gjort mere for dig end bare bedt og fastet.
. Åh, gid at alle prædikestole i hele verden brændte op og blev til aske, sådan som man forfører folk med "gode gerninger"...(det handler ikke om faste tiende men) det handler om mennesker, mennesker, mennesker. Hører du? Mod mennesker skal du gøre alt det, du vil, skal ske dig selv... For det er umuligt, at man ikke skulle elske og gøre godt, når man tror på Kristus som sin retfærdige frelser.
Det symbolske (Særlig, os fremmed, allegorisk tolkningsmåde i hele sidste del.)
Det er som vil han dermed sige: en fattig elendig og næsten tiggeragtig rytter på et fremmed, lånt æsel, der ikke blev brugt til nogen stads, men kun til at bære byrder. ..jødernes drøm og indbildning om et verdsligt messiasrige og om legemlig forløsning klart og vældig gendrevet.
[1522] Se mere

Luther, Martin
Wie sich Christus zeigt [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].