Forside - Elementer.. - Andre materialer - Gratis OnLine: Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Prædikenregister for begge tekstrækker

Kirkeårets søn- og helligdage:

1. s. i advent A | 2. s. i advent A | 3. s. i advent A | 4. s. i advent A | Juleaften A | Juledag A | 2. juledag A | Julesøndag A | Nytårsdag A | Søndag efter nytår A | Helligtrekonger A | 1. s. e. helligtrekonger A | 2. s. e. helligtrekonger A | 3. s. e. helligtrekonger A | 4. s. e. helligtrekonger A | 5. s. e. helligtrekonger A | Sidste søndag i Hll. 3 kgr A |lSeptuagesima A | Seksagesima A | Fastelavn A | 1. s. i fasten A | 2. s. i fasten A | 3. s. i fasten A | Midfaste A | Mariæ bebudelse A | Palmesøndag A | Skærtorsdag A | Langfredag A | Påskedag A | 2. påskedag A | 1. s. e. påske A | 2. s. e. påske A | 3. s. e. påske A | Bededag A | 4. s. e. påske A | 5. s. e. påske A | Kristi Himmelfartsdag A | 6. s. e. påske A | Pinsedag A | 2. pinsedag A |

Trinitatis A | 1. s. e. trinitatis A | 2. s. e. trinitatis A | 3. s. e. trinitatis A | 4. s. e. trinitatis A | 5. s. e. trinitatis A | 6. s. e. trinitatis A | 7. s. e. trinitatis A | 8. s. e. trinitatis A | 9. s. e. trinitatis A | 10. s. e. trinitatis A | 11. s. e. trinitatis A | 12. s. e. trinitatis A | 13. s. e. trinitatis A | 14. s. e. trinitatis A | 15. s. e. trinitatis A | 16. s. e. trinitatis A | 17. s. e. trinitatis A | 18. s. e. trinitatis A | 19. s. e. trinitatis A | 20. s. e. trinitatis A | 21. s. e. trinitatis A | 22. s. e. trinitatis A | 23. s. e. trinitatis A | Allehelgen A | 24. s. e. trinitatis A | 25. s. e. trinitatis A | 26. s. e. trinitatis A | Sidste søndag i kirkeåret A |

1. s. i advent B | 2. s. i advent B |l3. s. i advent B | 4. s. i advent B | Juleaften B | Juledag B | 2. juledag B | S m jul & nytår B | Nytårsdag B | Søndag efter nytår B | Helligtrekonger B | 1. s. e. helligtrekonger B | 2. s. e. helligtrekonger B | 3. s. e. helligtrekonger B | 4. s. e. helligtrekonger B | 5. s. e. helligtrekonger B | Sidste søndag i Hll. 3 kgr B | Septuagesima B | Seksagesima B | Fastelavn B | 1. s. i fasten B | 2. s. i fasten B | 3. s. i fasten B | Midfaste B | Mariæ bebudelse B | Palmesøndag B | Skærtorsdag B | Langfredag B | Påskedag B | 2. påskedag B | 1. s. e. påske B | 2. s. e. påske B | 3. s. e. påske B | Bededag B | 4. s. e. påske B | 5. s. e. påske B | Kristi Himmelfartsdag B | 6. s. e. påske B | Pinsedag B | 2. pinsedag B |

Trinitatis B | 1. s. e. trinitatis B | 2. s. e. trinitatis B | 3. s. e. trinitatis B | 4. s. e. trinitatis B | 5. s. e. trinitatis B | 6. s. e. trinitatis B | 7. s. e. trinitatis B | 8. s. e. trinitatis B | 9. s. e. trinitatis B | 9. s. e. trinitatis C | 10. s. e. trinitatis B | 11. s. e. trinitatis B | 12. s. e. trinitatis B | 13. s. e. trinitatis B | 14. s. e. trinitatis B |l15. s. e. trinitatis B | 16. s. e. trinitatis B | 17. s. e. trinitatis B | 18. s. e. trinitatis B | 19. s. e. trinitatis B | 20. s. e. trinitatis B | 21. s. e. trinitatis B | 22. s. e. trinitatis B | 23. s. e. trinitatis B | Allehelgen B | 24. s. e. trinitatis B | 25. s. e. trinitatis B | 26. s. e. trinitatis B | 27. s. e. trinitatis B | Sidste søndag i kirkeåret B : ()
: ()

1. s. i advent A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

2. s. i advent A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Engberg, Poul: Manden og Myten. Artikler og prædikener (1998)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
: ()

3. s. i advent A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

4. s. i advent A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
: ()
: ()

Juleaften A: ()
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()

Juledag A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: Livet tro (1930)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

2. juledag A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Flere: I første række (2012)
Flere: Livet tro (1930)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
: ()

Julesøndag A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Nytårsdag A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

Søndag efter nytår A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
: ()

Helligtrekonger A: ()
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

1. s. e. helligtrekonger A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere: Livet tro (1930)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

2. s. e. helligtrekonger A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Den hellige hensigt (1969)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

3. s. e. helligtrekonger A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

4. s. e. helligtrekonger A: ()
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Ole: Frem til naturen og andre essays (1980)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)

5. s. e. helligtrekonger A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Geil, Georg S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
: ()

Sidste søndag i Hll. 3 kgr A: ()
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)

Septuagesima A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Seksagesima A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
: ()

Fastelavn A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

1. s. i fasten A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel. Prædikener over urhistorien (1997)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Luther, Martin: Første søndag i fasten ()
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

2. s. i fasten A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag (1990)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Jakob: Idé og erindring (1949)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

3. s. i fasten A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Engberg, Poul: Manden og Myten. Artikler og prædikener (1998)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
: ()
: ()

Midfaste A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

Mariæ bebudelse A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

Palmesøndag A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Evangelium og politik (1972)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kontrast og Parallel (1982)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

Skærtorsdag A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()

Langfredag A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: I første række (2012)
Flere: Livet tro (1930)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
: ()

Påskedag A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lind, Vincent: Hjemkomst. Et besættelsestidens testamente (1995)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

2. påskedag A: ()
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

1. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
: ()

2. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

3. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)

Bededag A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

4. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Michelsen, Lisbeth Solmunde: 4. s. e. påske (2005)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

5. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)

Kristi Himmelfartsdag A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

6. s. e. påske A: ()
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Pinsedag A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Engberg, Poul: Manden og Myten. Artikler og prædikener (1998)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hoffmann, Poul: Herrens lue. Prædikener over gammeltestamentlige tekster (1993)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

2. pinsedag A: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, Georg S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

Trinitatis A: ()
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Kontrast og Parallel (1982)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

1. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bertelsen, Otto: Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: I første række (2012)
flere: Prædikener (1982)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
: ()

2. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere: Livet tro (1930)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

3. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)

4. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sørensen, Stefan Klit: 4. s. e. trinitatis A (2011)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
: ()
: ()

5. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)

6. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
: ()

7. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)

8. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

9. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Holm, Kjeld: Samfund og skæbne. Etik i en zapperkultur (1991)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ussing, Werner Dag: Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. ()
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

10. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: G”ttingen Predigten im Internet ()
Flere: I første række (2012)
flere: Prædikener (1982)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gade, Louise (Århus' borgmester): Vores medmennesker har behov for "rettidig omhu" ()
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nordin, Pia: Frisat ()
Nørager, Bodil: 10. s. e. trinitatis A ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
: ()

11. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()

12. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
flere: Prædikener (1982)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
: ()

13. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Engberg, Poul: Manden og Myten. Artikler og prædikener (1998)
Flere: I første række (2012)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()

14. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
: ()

15. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bjerg, Svend: Kunsten at prædike (2002)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel. Prædikener over urhistorien (1997)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()

16. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)

17. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag ()
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

18. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()

19. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Engberg, Poul: Myter og prædikener (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

20. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

21. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()

22. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()

23. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler: Det skal råbes fra tagene.. (2007)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()

Allehelgen A: ()
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag (1990)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

24. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
: ()

25. s. e. trinitatis A: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Flere: I første række (2012)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
: ()

26. s. e. trinitatis A: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (1998)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng ()
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
: ()

Sidste søndag i kirkeåret A: ()
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Flere: I første række (2012)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mogensen, Kaj: Til trøst og glæde (2000)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
: ()
: ()

1. s. i advent B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

2. s. i advent B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

3. s. i advent B: ()
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

4. s. i advent B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Juleaften B: ()
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
: ()

Juledag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel. Prædikener over urhistorien (1997)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

2. juledag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler: Det skal råbes fra tagene.. (2007)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

S m jul & nytår B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
: ()

Nytårsdag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prædikener (2002)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)

Søndag efter nytår B: ()
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
: ()

Helligtrekonger B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Bertelsen, Otto: Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

1. s. e. helligtrekonger B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

2. s. e. helligtrekonger B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()
: ()

3. s. e. helligtrekonger B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)

4. s. e. helligtrekonger B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prædikener (2002)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

5. s. e. helligtrekonger B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Geil, Georg S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

Sidste søndag i Hll. 3 kgr B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
: ()
: ()
: ()

Septuagesima B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
: ()

Seksagesima B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()

Fastelavn B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

1. s. i fasten B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel. Prædikener over urhistorien (1997)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

2. s. i fasten B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()
: ()

3. s. i fasten B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

Midfaste B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)

Mariæ bebudelse B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

Palmesøndag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

Skærtorsdag B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, P.G.: Replikker (1958)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
: ()

Langfredag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole Brehm: Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
vejledning (må ikke slettes): ()
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()

Påskedag B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dagens tekst. Seksten radioprædikener (1966)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()

2. påskedag B: ()
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()
: ()

1. s. e. påske B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

2. s. e. påske B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Solopgangen fra det Høje. (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Ole: Frem til naturen og andre essays (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Krarup, Vilhelm: Opgørets nødvendighed (1994)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)

3. s. e. påske B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)

Bededag B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
: ()

4. s. e. påske B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dagens tekst. Seksten radioprædikener (1966)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

5. s. e. påske B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

Kristi Himmelfartsdag B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()

6. s. e. påske B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
: ()
: ()

Pinsedag B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Engberg, Poul: Manden og Myten. Artikler og prædikener (1998)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Knudsen, Jakob: Livsfilosofi (1948)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

2. pinsedag B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt ()
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen ()
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()

Trinitatis B: ()
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Fyrre prædikener (1969)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()

1. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag ()
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 ()
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()

2. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)

3. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Gunda Jørgensen: David og hans oldemor skelsættende hændelser (2000)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-Prædikener (1997)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Sløk, Johannes: Prædikener ()
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()

4. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Engberg, Poul: Myter og prædikener (1986)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dagens tekst. Seksten radioprædikener (1966)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

5. s. e. trinitatis B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Ole Skjerbæk: Forvandling og fællesskab ()
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Svendsen, Thyge: Nogle prædikener fra årene i Hodde og Tistrup (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

6. s. e. trinitatis B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Ingrid Kjeldsen (red.). Frihed og bundethed (1990)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Dagens tekst. Seksten radioprædikener (1966)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()
: ()

7. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Erik: Jesus - Guds søn - vor Herre (1962)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()

8. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

9. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
: ()

10. s. e. trinitatis B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()

11. s. e. trinitatis B: ()
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
: ()
: ()

12. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

13. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()

14. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
: ()
: ()
: ()

15. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Flere: I anden række (2009)
flere: Prædikener (1982)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jacobsen, Joh. W.: For livets skyld (1979)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()

16. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brønnum N.H. m.fl. (red): Kamp må der til. Festskrift tilegnet Ole Jensen (1997)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener ()
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()

17. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
: ()

18. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Engberg, Poul: Myter og prædikener (1986)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Kaalø, Steen: 17 prædikener ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Knudsen, Knud: Maries sten (1996)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Mortensen, Viggo: Gør livet fri. Om skaberværkets ukrænkelighed (1990)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
: ()

19. s. e. trinitatis B: ()
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
: ()
: ()

20. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Horsens, Karen: I disse korte dage ()
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd ()
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener ()
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød ()
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
: ()

21. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Kaldau, Leif Chr.: Højhedens Gud i ringhed klædt (1979)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
: ()

22. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Engberg, Poul: Myter og prædikener (1986)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender ()
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
: ()

23. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: Gudstjeneste - også for børn (1987)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, H. Bjerre: I Herrens hus (1978)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)
: ()
: ()
: ()

Allehelgen B: ()
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend og Steffensen: Politiske prædikener ()
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Flere: I anden række (2009)
Flere: Otteogtres (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid ()
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Lind, Vincent: Hjemkomst. Et besættelsestidens testamente (1995)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk (1980)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 ()
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)

24. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Foss, Lisbet: Ud af mørket ()
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage ()
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)

25. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Larsen, K. Olesen: Livsmod på Guds Ord (1973)
Larsen, K. Olesen: Ordet om Gud (1937)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse ()
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener 2 (1993)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)

26. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)

27. s. e. trinitatis B: ()
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)

Sidste søndag i kirkeåret B: ()
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. II (1995)
Flere: I anden række (2009)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere:: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Jakobsen, Sv. Ebbe: Guds kærlighed ej grænse ved (1993)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1997)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Olsen, Svend Ole: Prædikener ()
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Kronede dage. Trinitatisprædikener fra Christianskirken i Århus (1994)